Onze werkwijze

Smits van Burgst Beveiliging werkt haar projecten vaak uit, startend met de uitwerking van een risicoanalyse of een inventarisatie van de bestaande technische maatregelen. Vanuit dit startpunt vindt de verdere ontwerpuitwerking van beveiligingsmaatregelen in technische en/of organisatorische maatregelen plaats.

De technische ontwerpuitwerking wordt verder uitgewerkt in een gedetailleerd bestek of werkomschrijving waarna, afhankelijk van de werkomvang, een aanbesteding of offerteaanvraag bij installateurs/aannemers/beveiligingsorganisaties wordt verzorgd. Smits van Burgst Beveiliging heeft diverse projectreferenties op dit gebied. Daarnaast verzorgt Smits van Burgst Beveiliging tijdens de uitvoering/realisatie van het project de directievoering of ondersteunt de opdrachtgever met advisering. Aan het einde van het realisatietraject verzorgt Smits van Burgst Beveiliging een gecontroleerde afname van de gerealiseerde installaties. Na ingebruikname blijft Smits van Burgst Beveiliging vaak periodiek de installaties testen/controleren.