Risicoanalyse en Security Audit

Door een security audit en/of risicoanalyse uit te voeren en deze te toetsen aan de bestaande situatie binnen uw organisatie, kunnen wij u snel en gestructureerd de status-quo van de beveiligingssituatie weergeven.

Of het nu gaat om de gezondheidszorg, scholen, musea, rechtbanken of justitiële inrichtingen, risico’s zijn overal en altijd aanwezig. De beveiligingsmaatregelen voor organisaties met een openbaar karakter verschillen echter met die van organisaties met een gesloten karakter.

Wij hebben de expertise en ervaring om bestaande situatie binnen uw organisatie te inventariseren, de risico's te bepalen en de juiste maatregelen te vinden, passend bij uw organisatie. Daarbij staan uw specifieke eisen en wensen centraal en zullen we altijd trachten het unieke karakter van uw organisatie te bewaren. Dat is de reden dat we uitsluitend maatwerk leveren.

Tot onze dagelijkse activiteiten behoren onder andere het uitvoeren van security audits en/of risicoanalyse, het uitvoeren van een quickscan, het maken van procesanalyses, maar ook het uitwerken van een integraal beveiligingsplan. Wij ondersteunen uw organisatie graag vanaf de analyse tot de implementatie van de beveiligingsmaatregelen.