PI Haaglanden vestiging Scheveningen

Monument in Rgd-categorie II. Van de oorspronkelijke strafgevangenis, zoals die in de periode van 1882 tot 1911 tot stand kwam naar ontwerp van Johan F. Metzelaar en Willem C. Metzelaar, zijn slechts enkele onderdelen bewaard gebleven.
Niet tot het monument behoort de latere nieuwbouw (met restaurant en ziekenhuis) van EGM Architecten, waaronder het gedeelte dat tegenwoordig wordt gebruikt door het Joegoslaviƫ Tribunaal.

Location (Plaats)
Scheveningen

Client (Opdrachtgever)
EGM Architecten bv, Dordrecht

Nature (Aard)
In dit complex heeft Smits van Burgst onder andere het volledige advies voor de volgende deelprojecten gedaan:

  • Nieuwbouw unit 3 en unit center inclusief restaurant
  • Renovatie frontgebouw
  • Ziekenhuis
  • Bijzondere behandelafdeling
  • Opstellen van een masterplan beveiliging, waarin alle beveiligingsinstallaties, de beveiligingsorganisatie en de bouwkundige beveiliging zijn opgenomen. Vanuit dit masterplan worden diverse onderdelen in uitvoering begeleid, waaronder het vervangen van de PZI/MAI installatie en het verzorgen van de koppeling tussen de branddetectie en PZI/MAI installatie.
  • Onderzoek naar vervanging centrale meldkamer
  • Beveiligingsmaatregelen en realisatie luchtplaats VN cellen