Tweede Kamer Complex

De Tweede Kamer vergadert in het gebouwencomplex van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan het Plein in Den Haag. Sinds het ontstaan van het koninkrijk tot 1992 vonden de zittingen plaats in de Oude Zaal, die ongeveer de zelfde 'look' had als de huidige Eerste Kamer. In 1992 betrok de Tweede Kamer de nieuwe plenaire vergaderzaal van de Tweede Kamer.

Location (Plaats)
Den Haag

Client (Opdrachtgever)
RGD, directie Beheer, Den Haag

Nature (Aard)
Smits van Burgst Beveiliging is gevraagd een Programma van Eisen op te stellen op basis waarvan de aangepaste brandmeldinstallatie gecertificeerd kan worden. Tevens dienen de benodigde aanpassingen aan de brandmeldinstallatie geïnventariseerd te worden met als doel te komen tot een certificeerbare brandmeldinstallatie. Verder onderhoudsbegeleiding, planmatige vervangingen, inventarisaties, inspecties, meerjarenkostenprognoses, revisietekenwerk, legionellapreventie.
Naast het inventariseren van de installatie vindt het uitvoeringstraject plaats in een in bedrijf zijnd complex.