Rechtbank Dordrecht

Het gerechtsgebouw, gelegen aan het Steegoversloot 36. De rechtbank is hier gevestigd sinds 1838. In 1984 is het kantongerecht daarbij gekomen. Ook het Openbaar Ministerie is in dit gebouw ondergebracht. In 2002 is het kantongerecht onderdeel geworden van de rechtbank.

Vanaf begin 2004 is het Openbaar Ministerie gehuisvest in de Raadkamers aan de Burgemeester de Raadtsingel en is hierdoor de rechtbank de enige bewoner van het gerechtsgebouw aan het Steegoversloot. De beveilingsinstallaties van de rechtbank zijn vanaf de bouw in 1985 aangebracht en in de loop der jaren uitgebreid en aangepast.

Location (Plaats)
Dordrecht

Client (Opdrachtgever)
Rechtbank Dordrecht

Nature (Aard)
De bestaande beveiligingsinstallaties zijn conceptmatig beoordeeld. Vervanging en aanpassing van de beveiligingsinstallaties is in ontwerp uitgewerkt. Na goedkeuring zijn maatregelen in een bestek uitgewerkt. Op basis van bestek is aanbesteed en is uitvoeringsbegeleiding verzorgd. De complexiteit van de werkzaamheden werd mede bepaald doordat veel installaties aan elkaar gekoppeld waren en de vervanging van de installaties plaatsgevonden heeft tijdens het in gebruik zijn van de rechtbank.