PPS Projecten

Smits van Burgst Beveiliging is regelmatig betrokken als volwaardig partner bij Publiek-Private Samenwerking Projecten (PPS). Dit is een samenwerkingsvorm tussen een overheid en een of meer private ondernemingen waarbij de overheid zich niet bezig houdt met de inhoud maar de focus legt op het gewenste einddoel. Op deze wijze hebben wij de marktvrijheid om naar eigen inzicht de uitvoering vorm te geven. Door Smits van Burgst in een vroegtijdig stadium te betrekken bij projecten, worden de beveiligingsmaatregelen onderdeel van het ontwerp en krijgt u het beste advies op het gebied van beveiliging en brandveiligheid. Wanneer u meer informatie wilt ontvangen over lopende of reeds uitgevoerde PSS projecten, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.