Organisatorische maatregelen brandveiligheid

Om te komen tot een optimale brandveiligheid moet de balans worden gezocht in een mix van bouwkundige en installatietechnische voorzieningen en organisatorische maatregelen.

Verschillende belanghebbenden stellen eisen aan brandveiligheidsvoorzieningen: de gebruiker en/of gebouweigenaar, maar ook de overheid en de verzekeraar. Dit zorgt ervoor dat verschillende facetten veelal afzonderlijk worden bezien waardoor er geen samenhang is tussen de gekozen maatregelen. Terwijl de samenhang bepalend is voor het gewenste brandveiligheidsniveau. Wij bieden u structuur in het netwerk van de verschillende regels.

Voor het verkrijgen van het gewenste brandveiligheidniveau in relatie tot het budget is het van belang dat de uitgangspunten van de aan te brengen brandveiligheidsinstallaties volledig en eenduidig zijn vastgelegd. Documenten waarin de uitgangspunten worden vastgelegd worden Uitgangspuntendocument genoemd (of Programma van Eisen). Deze documenten kunnen van belang zijn bij de vergunningverlening en de certificering van de beschreven brandveiligheidsinstallaties.

Wij kunnen u adviseren bij al uw brandveiligheidsvraagstukken. Met betrekking tot de organisatorische zaken o.a. met:

  • Advisering Bouwbesluit
  • Advisering NEN 2535 en 2575
  • De organisatie van Bedrijfshulpverlening (BHV)
  • Opstellen van ontruimingsplannen, inclusief ontruimingsplattegronden
  • Opstellen bedrijfsnoodplan
  • Samenstellen logboek conform regelgeving
  • Advies over certificering
  • Integrale projectaanpak
  • Milieuregelgeving in het kader van BEVI, BRZO, PGS-richtlijnen etc.