Organisatorische beveiligingsmaatregelen

De gebouweigenaar/gebruiker is verantwoordelijk voor het beveiligingsbeleid en voor de uitvoering daarvan binnen zijn organisatie. Wij kunnen u ondersteunen, zowel bij de opzet als bij de professionalisering van uw beveiligingsorganisatie. Vanaf het ontwikkelen van visie op beveiliging voor de komende jaren en het maken van een beleidsplan tot en met de implementatie van de maatregelen.

Basis van de oplossing van beveiligingsvraagstukken vormt voor ons het bedrijfsproces. Met de procesbeschrijving van uw organisatie als uitgangspunt kunnen we het risicoprofiel samenstellen en maatregelen ter verbetering voorstellen. Omdat een risicoprofiel aan veranderingen onderhevig is, zal na realisatie en implementatie van de beveiligingsmaatregelen het beveiligingsplan continu getoetst moeten worden op de werking. Bij de opzet en uitwerking van een integraal beveiligingsplan vormt kwaliteit een kernuitgangspunt.

Tot onze dagelijkse activiteiten behoren:

  • Uitwerken visiedocumenten
  • Uitwerken beleidsplannen
  • Uitwerken beveiligingsplannen, procedures en werkinstructies
  • Uitwerken ontruimingsplannen (inclusief crisismanagement en –communicatie)
  • Begeleiding bij de implementatie van de beveiligingsorganisatie
  • Opzetten en beheren van een incidentendatabase
  • Ontwikkelen van een op uw organisatie toegespitste bedrijfs- en/of gedragscode en begeleiding bij de implementatie daarvan
  • Uitwerken sleutelplannen