Onderwijsinstellingen

Risico’s zijn overal en altijd aanwezig. De risico’s met betrekking tot veiligheid en brandveiligheid binnen scholen en universiteitsgebouwen zijn steeds duidelijker zichtbaar. Wij hebben de expertise en ervaring om de juiste maatregelen te vinden die passen bij uw school of onderwijsinstelling, waarbij het unieke karakter bewaard blijft en uw eisen centraal staan. Wij leveren daarom uitsluitend maatwerk voor de oplossing van uw beveiligings- en brandveiligheidsvraagstukken.

Door een security audit en/of risicoanalyse uit te voeren en deze te toetsen aan de bestaande situatie (binnen uw onderwijsinstelling), kunnen wij u snel en gestructureerd de status-quo van de beveiligingssituatie binnen uw instituut weergeven. Daarnaast zal de nadruk moeten liggen op de preventieve werking van de beveiligingsmaatregelen. Voorkomen is vanzelfsprekend beter dan genezen. Wanneer zich echter toch incidenten voordoen, moeten deze beheersbaar gemaakt worden. Hiervoor een integrale aanpak vereist en is techniek ondersteunend aan de organisatie.

Smits van Burgst Beveiliging heeft voor diverse onderwijsinstellingen een risicoanalyse gedaan en/of adviezen uitgebracht met betrekking tot de beveiliging of brandveiligheid. Door vroegtijdig bij ontwerpprocessen voor onderwijsgebouwen of -terreinen betrokken te zijn, kunnen beveiligingsmaatregelen onderdeel van het ontwerp worden, hetgeen een kostenbesparend effect heeft.