Bouwkundig en Installatietechnisch

Om te komen tot optimale brandveiligheid moet de balans worden gezocht in een mix van bouwkundige en installatietechnische voorzieningen en organisatorische maatregelen. Integrale brandveiligheid is hier het sleutelwoord.

Een brandveilig gebouw valt of staat bij de toepassing van regelgeving. Alle bouwkundige en technische aanpassingen moeten voldoen aan de eisen die deels door de overheid en deels door de gebruiker/gebouweigenaar bepaald worden. Wij zijn sterk in het vinden van de juiste, of gelijkwaardige oplossing voor uw specifieke brandveiligheidsvraagstukken.

Met betrekking tot bouwkundige- en technische voorzieningen kunnen wij u adviseren in:

  • Compartimentering
  • Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag
  • Brandmeldinstallaties
  • Ontruimingsinstallaties
  • Uitwerking installatietechnische ontwerpen en bestekken (Stabu)
  • Controle van offertes
  • Advisering gelijkwaardige brandveiligheid
  • Wet en regelgeving zoals Bouwbesluit
  • Advisering bouwkundige maatregelen, bouwregelgeving, installatietechnische voorzieningen, milieuregelgeving of combinaties hiervan