Brandveiligheidscan

Aan bestaande en nieuw te bouwen gebouwen worden strenge eisen gesteld ten aanzien van brandveiligheid. Gebouweigenaren en gebruikers zijn er zelf verantwoordelijk voor dat hun gebouw voldoet aan de vaak lastig te doorgronden brandveiligheidseisen. Het is dus van belang dat de brandveiligheid voor uw gebouw goed is geregeld, georganiseerd en minimaal voldoet aan de van toepassing zijnde brandveiligheidseisen.

Wij kunnen een brandveiligheidscan uitvoeren om de brandveiligheid van uw gebouw te toetsen.