Brandveiligheid

Het is voor organisaties van groot belang dat risico’s met betrekking tot brandveiligheid zo compleet mogelijk worden afgedekt. Brandveiligheid is complexe materie die vraagt om specialistische kennis en kwaliteitsborging. Wanneer de risico’s niet goed afgedekt zijn kan dit gevolgen hebben voor de continuïteit van het bedrijfsproces.

Het is erg belangrijk dat een gebouw voldoet aan de eisen die gesteld worden in de regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid. Zowel voor bestaande als nieuwe gebouwen worden er hoge eisen aan gesteld. Gebouweigenaren en gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan deze eisen. Smits van Burgst Beveiliging is op de hoogte van de nieuwe wet- en regelgeving en het Bouwbesluit. Wij kunnen u structuur bieden in het netwerk van regels en eisen. Daarnaast kijken wij ook naar de bedrijfsprocessen en de structuur van uw organisatie en de daarbij behorende risico’s. Wanneer wij worden betrokken bij de brandveiligheid van uw gebouw, kan het u veel tijd en geld besparen en komen voorgestelde maatregelen optimaal tot hun recht.

Smits van Burgst is gecertificeerd in het opstellen van een Integraal Plan Brandveiligheid (IPB) en van uitgangsdocumenten (UPD’S of Programma van Eisen) voor brandveiligheid. Door het behalen van deze certificering beloven wij u UPD’s van hoge kwaliteit te leveren waardoor brandveiligheidsvoorzieningen worden geaccepteerd.

Wij adviseren u graag bij het oplossen van al uw brandveiligheidsvraagstukken. Wanneer gewenst of noodzakelijk, kunnen wij u zelfs totaal ontlasten bij het verkrijgen van het gewenste brandveiligheidsniveau binnen uw organisatie. Wij adviseren u vanaf de inventarisatie tot de uiteindelijke implementatie van de installaties. Hieronder vindt u een klein overzicht met wat wij onder andere voor u kunnen verzorgen als het aankomt op brandveiligheid:

• Integrale projectaanpak brandveiligheid
• Advisering brandveilig gebruik bouwwerken en bouwbesluit
• Uitwerking organisatorische maatregelen
• Uitwerking technische maatregelen
• Advies over certificering
• Projectbegeleiding en directievoering